Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji w ośrodku Anker

1. Rezerwacji można dokonać:

a. Na stronie Booking.com Pensjonat Anker Pokoje
b. Drogą mailową: pensjonat.anker@wp.pl
c. Telefonicznie: 505 757 615, 94 35 15 705
d. Osobiście w recepcji OW Anker.

2. Rezerwacja dokonana w jeden z powyższych sposobów jest rezerwacją wstępną.

3. Wstępnym potwierdzeniem rezerwacji jest wysłanie potwierdzenie telefoniczne z naszej strony.

4. Płatność zadatku należy dokonać za pomocą przelewu bankowego, na poniższe konto:

FHU Plus Market – Talar Grotnik Halina
ul.Górna 11, 78-111 Ustronie Morskie
Santander bank
Nr rach. 09 1090 2659 0000 0006 6000 0823

6. Płatność zadatku należy dokonać najpóźniej 7 dni od momentu wstępnego potwierdzenia rezerwacji przez recepcję (o którym mowa w punkcie 3), ale nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia pobytu. Do czasu zaksięgowania wpłaty na koncie rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

7. W tytule przelewu należy wpisać: swoje imię i nazwisko, rodzaj pokoju oraz datę pobytu.

8. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, recepcja wysyła potwierdzenie do Klienta ostatecznie potwierdzającego rezerwację.

9. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, obiekt zastrzega sobie prawo anulowania wstępnej rezerwacji, bez uprzedniego powiadomienia o tym Klienta.

10. Pozostałą część zapłaty za pobyt Klient powinien uiścić w dniu przyjazdu, podczas meldunku. Płatności dokonywać można wyłącznie gotówką.

11. Klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokument tożsamości, koniecznego do wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju, bez konieczności zwrotu zadatku. Jeżeli recepcjonista ma wątpliwości co do przedstawionego dokument tożsamości, ma prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość Klienta (paszport lub prawo jazdy).

12. Za dodatkowe usługi, zamawiane podczas pobytu, Klient ma obowiązek rozliczyć się podczas wymeldowania.

13. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi oraz poniesione świadczenia.

14. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu, wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

15. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych obiektu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

16. Dokonanie rezerwacji w obiekcie oznacza, iż Klient zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości Rezerwacji.

17. Jeżeli Klient życzy sobie fakturę VAT, uprasza się o podanie takiej informacji oraz potrzebnych danych w dniu przyjazdu.
Jeżeli do zadatku ma być wystawiona faktura, klient powinien poinformować o tym najpóźniej 7 dni od dokonania zadatku.

18. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest po uprzednim poinformowaniu ośrodka, na warunkach określonych w regulaminie pobytu w ośrodku