Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji w ośrodku Anker

1. Rezerwacji można dokonać:
a. Za pomocą formularza na stronie internetowej www.ankerustronie.pl ;
b. Drogą mailową: pensjonat.anker@wp.pl;
c. Telefonicznie: 505 757 615, 94 35 15 705, 505 752 564;
d. Osobiście w recepcji OW Anker.

2. Rezerwacja dokonana w jeden z powyższych sposobów jest rezerwacją wstępną.

3. Wstępnym potwierdzeniem rezerwacji jest wysłanie przez recepcję maila potwierdzającego dostępność apartamentu, jego cenę oraz warunki wynajmu.

4. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata przez Klienta zadatku w wysokości ok. 20% sumy za cały pobyt bądź też całej sumy za pobyt. Informacja dotycząca wysokości sumy zadatku za pobyt, zostanie przesłana do Klienta, drogą mailową, w dniu dokonania wstępnej rezerwacji.

5. Płatność zadatku należy dokonać za pomocą przelewu bankowego, na poniższe konto:

FHU Plus Market – Talar Grotnik Halina
ul.Górna 11, 78-111 Ustronie Morskie
Santander bank
Nr rach. 09 1090 2659 0000 0006 6000 0823

6. Płatność zadatku należy dokonać najpóźniej 7 dni od momentu wstępnego potwierdzenia rezerwacji przez recepcję (o którym mowa w punkcie 3), ale nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia pobytu. Do czasu zaksięgowania wpłaty na koncie rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

7. W tytule przelewu należy wpisać: swoje imię i nazwisko, rodzaj pokoju oraz datę pobytu.

8. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, recepcja wysyła maila do Klienta ostatecznie potwierdzającego rezerwację.

9. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie (patrz pkt 4), obiekt zastrzega sobie prawo anulowania wstępnej rezerwacji, bez uprzedniego powiadomienia o tym Klienta.

10. Pozostałą część zapłaty za pobyt Klient powinien uiścić w dniu przyjazdu, podczas meldunku. Płatności dokonywać można wyłącznie gotówką.

11. Klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokument tożsamości, koniecznego do wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju, bez konieczności zwrotu zadatku. Jeżeli recepcjonista ma wątpliwości co do przedstawionego dokument tożsamości, ma prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość Klienta (paszport lub prawo jazdy).

12. Za dodatkowe usługi, zamawiane podczas pobytu, Klient ma obowiązek rozliczyć się podczas wymeldowania.

13. Zasady anulacji rezerwacji:
a. W przypadku rezygnacji z rezerwacji powyżej 31 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu, obiekt zwraca całość wpłaconego zadatku.
b. W przypadku rezygnacji z rezerwacji poniżej 31 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
c. Zwrot zadatku zostanie dokonany przelewem na wskazane przez klienta konto, w terminie 21 dni od wpływu anulacji. Za termin zwrotu zadatku uznawany jest dzień obciążenia konta obiektu.

Wymienione powyżej terminy dotyczą dnia wpływu do nas powiadomienia o rezygnacji. Rezygnacja musi mieć formę pisemną np. e-mail.

14. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi oraz poniesione świadczenia.

15. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu, wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

16. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych obiektu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

17. Dokonanie rezerwacji w obiekcie oznacza, iż Klient zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości Rezerwacji.

18. Jeżeli Klient życzy sobie fakturę VAT, uprasza się o podanie takiej informacji oraz potrzebnych danych w dniu przyjazdu.
Jeżeli do zadatku ma być wystawiona faktura, klient powinien poinformować o tym najpóźniej 7 dni od dokonania zadatku.

19. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest po uprzednim poinformowaniu ośrodka, na warunkach określonych w regulaminie pobytu w ośrodku.